نویسنده = محمدحسن فؤادیان
تعداد مقالات: 2
1. سیمای خلافت امام علی (ع) در شعر دیک الجن حِمْصی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 155-174

10.22059/jalit.2014.50321

محمدحسن فؤادیان؛ مرتضی قدیمی


2. هاشمیّات، جهادی از جنس قلم

دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 225-246

محمدحسن فؤادیان؛ مجید محمدی