نویسنده = نیازی، شهریار
تعداد مقالات: 2
1. هویت‌یابی اسلام و عرب در اشعار محمد مهدی جواهری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 175-202

10.22059/jalit.2012.29689

شهریار نیازی؛ سیده فیروزه حسینی


2. أثـر أبی‌العلاء المعرّی فی الشعر العربی المعاصر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-46

شهریار نیازی؛ حسین گلی