نویسنده = عربی، موسی
تعداد مقالات: 1
1. تجلی عاطفه و جایگاه آن در صحیفه سجادیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 129-152

10.22059/jalit.2012.29687

مهدی ترکشوند؛ موسی عربی؛ مجتبی ترکاشوند