نویسنده = سن سبلی، بی بی راحیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 213-236

10.22059/jalit.2013.35593

عزّت ملّا ابراهیمی؛ خدیجه رشیدی؛ بی بی راحیل سن سبلی