واکاوی انتقادی گفتمانِ هویت در رمان «بازمانده» انعام کجه جی
واکاوی انتقادی گفتمانِ هویت در رمان «بازمانده» انعام کجه جی

نرگس علیزاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ سعدالله همایونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jalit.2024.373578.612802

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی با بررسی گفتمان در سطحی فراتر از جمله می کوشد تا هم جنبه های زبانی و هم جنبه های اجتماعی گفتمان را آشکار کند. هویت یا کیستی به مجموعه نگرش ها، ویژگی ها و روحیات که یک فرد و آنچه وی را ...  بیشتر
واکاوی معناشناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم‌نشین های معنایی
واکاوی معناشناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم‌نشین های معنایی

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.284140.612095

چکیده
  هم‌نشینی یکی از ابزارهای معنی‌شناسی است که می‌تواند برای بررسی دقیق معنا توسط تحلیل گران کلام مورد استفاده قرار گیرد. در فرایند هم‌نشینی، ارتباط واژه‌ها با یکدیگر درون جمله و متن مورد توجه قرار می‌گیرد ...  بیشتر
نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»
نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.303107.612214

چکیده
  به باور صورت­گرایان تکرارهای کلامی و نحوه حضور آنها در ساختمان شعر، فرم هنری و زیبایی­ شناسیک متون شعری را به وجود می­ آورد که در برجسته ­سازی کلام تأثیر به سزایی دارد. در متون ادبی انتخاب واژگان ...  بیشتر
کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف
کاربست نظریه نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خُذ وردةَ الثَّلج خُذ القیروانیة» سعدی یوسف

فاطمه تنها؛ مهین حاجی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ عبدالاحد غیبی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.301462.612200

چکیده
  رهیافت نشانه­شناسی مایکل ریفاتر یکی از رویکردهای نقد ادبی دوران معاصر است که بر ساختارگرایی و واکنش خواننده متکی است و در پیِ بررسی ارجاع نشانه­ها به یکدیگر در درونِ متن برای ایجاد شبکه­ای به­هم ...  بیشتر
واکاوی کارکرد
واکاوی کارکرد "رؤیا" در سروده های ادونیس

ابوالحسن امین مقدسی؛ مهدیه قیصری

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.241688.611784

چکیده
  چکیده «رؤیا» از جمله اصطلاحات اساسی در نقد ادبی و تعریف شعر نو به شمار می‌رود که تحت تأثیر مکاتب غربی یا تصوّف به این حوزه وارد شد. امروز شاعر نوپرداز عرب نه تنها از ساختارها و چارچوب های از پیش تعیین ...  بیشتر
دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل
دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل

ابوالحسن امین مقدسی؛ سید پیمان حسینی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22059/jalit.2017.112421.611182

چکیده
  تکرار در شعر از ارکان اصلی موسیقی درونی و در زیباشناسی شعر از مسایل اساسی است. تکرار در شعر، نوعی تاکید و پافشاری بر پاره­ای از عبارات شعری است که شاعر بیش از سایر عبارات بدان توجه دارد و از این جهت در ...  بیشتر