نمایه نویسندگان

آ

 • آقازاده، بهمن تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]
 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

ا

 • احمدی، محمدنبی خوانش جامعه‌شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]
 • احمدی چناری، علی اکبر واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]
 • احمدزاده هوج، پرویز تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]
 • افضلی، فرشته نمود مشخصه‌های زنانه‌نویسی در رمان «الأسود یلیق بک» احلام مستغانمی بر پایه سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-128]
 • الیاسی مفرد، حسین بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تکیه بر نظریۀ اسلاوی ژیژک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-64]
 • امین مقدسی، ابوالحسن نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

پ

 • پارسایی پور، مصطفی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • پیری، فاطمه واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]
 • پروینی، خلیل چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

ح

 • حاجی زاده، مهین تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیری از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-128]

خ

 • خیری، وحید تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]
 • خضری آذر، موسی چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

ر

 • رستم پور، رقیه تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 23-42]
 • روان شاد، فاطمه نمود مشخصه‌های زنانه‌نویسی در رمان «الأسود یلیق بک» احلام مستغانمی بر پایه سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 107-128]

ز

 • زارع درنیانی، عیسی دیالکتیک مکان و خود و اثر آن در ساختار رمان «الشتات» رأفت حمدونه [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 129-148]

ش

 • شیخی، علیرضا تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • شکیبایی فر، شهلا پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظریۀ هینتون [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 87-108]

ص

 • صیادی نژاد، روح الله پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظریۀ هینتون [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 87-108]
 • صدری خانلو، راضیه تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • صفائیه، فائزه نقد و بررسی نسخۀ خطی زبدة الإعراب تألیف عبدالله بن محمد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

ع

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

غ

 • غیبی، عبدالاحد تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیری از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-128]

ف

 • فراهانی، سمیرا نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]
 • فرید، زهرا تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 23-42]
 • فرهنگ دوست، امیر تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیری از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-128]
 • فقهی، عبدالحسین نقد و بررسی نسخۀ خطی زبدة الإعراب تألیف عبدالله بن محمد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

ق

 • قاسمی اصل، زینب بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تکیه بر نظریۀ اسلاوی ژیژک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-64]

ک

 • کریمی، شرافت پدیدار شناسی سوبژکتیویته هویت و فرایند اجراگری در آثار رجاء عالم؛ بررسی موردی رمان خاتم [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-62]

م

 • متقی زاده، عیسی چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]
 • محمدی، ادریس خوانش جامعه‌شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]
 • میرزایی، فرامرز چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]
 • مقیاسی، حسن نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

ن

 • نیازی، شهریار نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل» [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]