آ

 • آقاجانی، سمیه تنهایی روشنفکر در رمان های غادة السمان و غزاله علیزاده [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

ا

 • احمدی، علی اکبر آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 69-88]

 • احمدی ملایری، یدالله تنهایی روشنفکر در رمان های غادة السمان و غزاله علیزاده [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • اشـراقی، فاطمه تضمین و گونه های آن در چکامه های صفی الدین حلی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 171-192]

 • افخمی عقدا، رضا مضامین مشترک انسان شناسی در صحیفه سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد (ع) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]

 • امانی چاکُلی، بهرام بررسی ادبیات وصیّت‌نامه‌نویسی در دوره جاهلی و دوره نخست اسلامی (با تکیه ‌بر وصیت‌نامه عبدِ شمسِ بنِ وائل و أبوبکر بن أبی قُحافة) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 37-56]

ت

ج

 • جلالوند، اصغر بررسی سبک داستانی محمود تیمور بر پایة نقد رمان « شمس و لیل» (برگرفته از پایان‌نامة ترجمه و نقد رمان « شمس و لیل» ) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 217-238]

ح

 • حاج مؤمن، حسام ساخت و بافت در ترجمة متون دینی بررسی مقایسه ای دو ترجمه از نهج البلاغه (شهیدی و دشتی) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 237-254]

 • حیدری، محمود بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-21]

خ

 • خزلی، مسلم نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 193-216]

د

 • دادپور، نادیا بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-21]

 • دهقان ضاد، رسول واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 23-46]

ر

 • رجبی، فرهاد کارکرد لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صلاحی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 47-68]

 • رحمانی، نعیم همبستگی قرینه ها در فهم معنی از منظر تمّام حسّان نظریه ای جدید یا بازتاب سخن پیشینیان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 239-262]

 • رشیدی، خدیجه بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 213-236]

 • رضایی، حسن نگاه وحی به شاعر، با تکیه بر سوره شعراء [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-84]

 • رضایی هفتادر، غلامعباس عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی» [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 147-170]

 • رضایی هفتادر، غلامعباس آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 69-88]

 • رضوان، هادی بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 89-112]

ز

 • زارع، ناصر مثل های کهن ایرانی در کتاب «التمثیل و المحاضرة» ثعالبی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-104]

 • زارع مهرجردی، محبوبه مضامین مشترک انسان شناسی در صحیفه سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد (ع) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]

 • زینی وند، تورج درآمدی توصیفی- تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 105-124]

س

 • سیاوشی، صابره شخصیت نمادین امام حسین (ع) در شعر شریف مرتضی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 125-146]

 • سلیمانی، کامران درآمدی توصیفی- تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 105-124]

 • سن سبلی، بی بی راحیل بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 213-236]

ش

ع

ف

 • فؤادیان، محمدحسن سیمای خلافت امام علی (ع) در شعر دیک الجن حِمْصی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 155-174]

ق

 • قدیمی، مرتضی سیمای خلافت امام علی (ع) در شعر دیک الجن حِمْصی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 155-174]

گ

 • گنجی، نرگس تضمین و گونه های آن در چکامه های صفی الدین حلی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 171-192]

 • گودرزی لمراسکی، حسن اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الخال [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 175-192]

م

 • محسنی نیا، ناصر بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 193-212]

 • میرزایی، رضا بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 193-212]

 • میرزایی تبار، آزاده واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 23-46]

 • میرقادری، مریم السادات بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-21]

 • معرفت، شهره گذار محمود تیمور از سنّت به تجدّد [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 135-154]

 • معروف، یحیی نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 193-216]

 • ملّا ابراهیمی، عزّت بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 213-236]

 • میمندی، وصال مضامین مشترک انسان شناسی در صحیفه سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد (ع) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]

 • مولودی، نسرین بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 89-112]

ن

 • نیازی، شهریار همبستگی قرینه ها در فهم معنی از منظر تمّام حسّان نظریه ای جدید یا بازتاب سخن پیشینیان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 239-262]

 • ناصری، مهدی بررسی سبک داستانی محمود تیمور بر پایة نقد رمان « شمس و لیل» (برگرفته از پایان‌نامة ترجمه و نقد رمان « شمس و لیل» ) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 217-238]

 • ناظمیان، رضا ساخت و بافت در ترجمة متون دینی بررسی مقایسه ای دو ترجمه از نهج البلاغه (شهیدی و دشتی) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 237-254]

 • نامداری، ابراهیم آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 69-88]