واکاوی سازوکارهای دفاعی درداستان «عیناک قدری» اثر غاده السمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد و استادمدعو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22059/jalit.2022.347614.612579

چکیده

غاغادة السمان نویسنده نام آشنای سوری الاصل که در بیشتر آثار خویش به موضوع زن وحقوق وی می‌پردازد و عیناک قدری نخسین داستان در مجموعه‌ای باهمین نام، که از نادیده شدن حقوق زنان در جامعه سخن می‌گوید و همین امر ضرورت بررسی نگاه نویسندگان زن عرب زبان را از منظرهای مختلف می‌طلبد و نقد روان‌شناختی یکی از حوزه‌های جدید نقد ادبی به شمار می‌رود که ناقد در آن با تکیه بر اصول و مبانی روان‌شناسی، محرّک‌ها و هیجانات روحی و عوامل مؤثر بر آفرینش یک اثر ادبی را مورد بررسی قرار می‌دهد نظر به اینکه روان انسان به طور ناآگاهانه یا آگاهانه از ابزارهای مختلفی برای کنترل اضطراب و رسیدن به آرامش استفاده می‌کند که به آنها ساز و کارهای دفاعی می‌گویند. هدف از این پژوهش،بررسی جلوه های مکانیسم دفاعی نظریۀ فروید در داستان عیناک قدری است تا با واکاوی کشکمش‌های درونی، ذهنی و رفتاری شخصیت اصلی، ژرف ساختی عمیق از مشکلات دنیای زنان ارائه گردد. در این جستار با شیوه توصیف و تحلیل و با رویکرد متن محور و بر بنیان نظریه مکانیسم دفاعی فروید، این داستان مورد بررسی قرار گرفته است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد غاده السمان با شخصیت‌پردازی قوی در داستان عیناک قدری موفق شده چگونگی به کارگیری این سازوکارها را توسط طلعت به عنوان شخصیت اصلی با کاربست شیوه‌های نوین ارائۀ داستان که بر پایۀ توصیف شخصیت و حالات ذهنی او ترسیم نماید. شخصیت اصلی داستان در رویارویی با واقعیت جامعۀ مردسالارانه، جهت کاهش اضطراب‌های درونی خود از مکانیسم‌های دفاعی استفاده می‌کند و سازوکار سرکوب و انکار پررنگ ترین مکانیسم در این داستان است که شخصیت اصلی در راستای کسب فرامن به آن روی آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the defense mechanism in the story of "Ainak Qadri" by Ghaghad Al-Saman

نویسندگان [English]

 • Hossein Nazeri 1
 • zahra haghayeghi 2
 • Zahra Makki 3
1 Associate Professor of Arabic language & Literature' Ferdowsi University of Mashhad
2 PhD student of Arabic language and literature in Ferdowsi University of Mashhad and visiting professor in the Department of Arabic Language and Literature at Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD student of Arabic language & literature' Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Ghada Al - Saman, the author of the well - known name of Syrian origin, who deals with the subject of women in most of her works , and Aynak Qadri , the first story in the series of the same name , which speaks of the neglect of women's civil rights in society. This requires the study of the views of Arabic - speaking women writers from different perspectives , and psychological criticism is one of the new fields of literary criticism in which the critic relies on the principles and foundations of psychology, stimuli and emotional emotions and Examines the factors influencing the creation of a literary work. Based on the fact that the human psyche, unconsciously or consciously , uses various tools to control anxiety and achieve relaxation , they are called defense mechanisms. In fact, defense mechanisms are psychological activities that occur after the emergence of anxiety when logical activities are not useful to ward off these anxieties. In this research, with the method of description and analysis and with a text-based approach and based on Freud's theory of defense mechanism, the story of Ainak Qadri has been studied. The results of the research show that Ghada Al - Saman, with her strong characterization in the story of Ainak , has succeeded in drawing how these mechanisms are used by Talat as the main character, using new methods of storytelling based on the description of his personality and mental states. In the face of the reality of a patriarchal society , the main character of the story uses defense mechanisms to reduce his inner anxieties , The mechanism of repression and denial is the most prominent mechanism in this story that the main character has resorted to in order to gain " the Super Ego" .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological Criticism "
 • , Defense mechanisms,"
 • Freud, Ghada Al-Saman, "
 • Aynak Qadri

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401