تهران-خیابان انقلاب اسلامی-دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه دوم-  دفتر مجله ادب عربی  .

 ایمیل jalit@ut.ac.ir

شماره تماس 61112999                                                               تلفن:66477254-021                                                                         فکس: 66477254-021


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image