تهران-خیابان انقلاب اسلامی-دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه دوم-  دفتر مجله ادب عربی  .

 ایمیل jalit@ut.ac.ir

شماره تماس 61112572                                                               تلفن:66491392-021                                                                         فکس: 66491392-021


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image