شماره‌های پیشین نشریه

ادب عربی

مجله سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شماره استاندارد بین المللی: 9238- 2251

ناشر: دانشگاه تهران


نوع اعتبار: علمی                                                               توالی انتشار: دو فصلنامه

رتبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: A 82                 زبان نشریه: فارسی  ( چکیده: انگلیسی)  

نوع داوری: دو سر ناشناس                                                 میانگین زمان داوری: 2 ماه 

درصد پذیرش:  17 %                                                          نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)        

نوع انتشار: الکترونیکی                                                      هزینه انتشار: دارد 


 نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، ازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی

نمره پذیرش در مجله ادب عربی  70 از 100 است.
 

                    

      

                     

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-338 

1. برجستهسازیهای زبانی در مجموعۀ شعری حطب أخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مؤلفههای فراهنجاری

صفحه 1-22

عزت ملا ابراهیمی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شهریار نیازی؛ محمد حسن جلیلی


6. بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

صفحه 109-127

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی


14. مدح پیامبر(ص) در آیینه لامیّه شقراطیسیّ

صفحه 273-292

سودابه مظفّری؛ فاطمه گنج خانلو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه ویراستار انگلیسی مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251 -9238
شاپا الکترونیکی
2676-4105

بانک ها و نمایه نامه ها