پژوهشگران ارجمند شماره تلفن مجله تغییر یافته و در بخش تماس با ما درج شده است؛ البته در شرایط فعلی به دلیل دورکاری کمنر امکان پاسخ‌گویی تلفنی وجود دارد؛ اما شما می‌توانید با ایمیل مجله مکاتبه فرمایید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود. با سپاس

ادب عربی

مجله سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شماره استاندارد بین المللی: 9238- 2251

ناشر: دانشگاه تهران


نوع اعتبار: علمی                                                               توالی انتشار: فصلنامه

رتبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: A 82                 زبان نشریه: فارسی و عربی

نوع داوری: دو سر ناشناس                                                 میانگین زمان داوری: 34 روز

درصد پذیرش:  11 %                                                          نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)        

نوع انتشار: الکترونیکی                                                      هزینه انتشار: دارد 


نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد. صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی: نمره پذیرش در مجله ادب عربی  70 از 100 است.
 

                    

      

                     

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-152 

تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

صفحه 21-41

10.22059/jalit.2021.320833.612372

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها