ادب عربی

مجله سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شماره استاندارد بین المللی: 9238- 2251

ناشر: دانشگاه تهران


نوع اعتبار: علمی                                                               توالی انتشار: فصلنامه

رتبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: A 82                 زبان نشریه: فارسی و عربی

نوع داوری: دو سر ناشناس                                                 میانگین زمان داوری: 34 روز

درصد پذیرش:  11 %                                                          نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)        

نوع انتشار: الکترونیکی                                                      هزینه انتشار: دارد 


نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد. صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. در ضمن نظر به سیاستگذاری انجام‌گرفته درخصوص ارتقای کیفی مجلات دانشگاه و نمایه‌سازی بین‌المللی آنها و بهبودکیفیت ارائه مطالب در سایت مجلات و تسهیل دسترسی مراجعان، گزینه orcid برای تمامی نویسندگان اجباری است. لذا ضروری است در سایت https://orcid.org  ثبت‌نام انجام گیرد و هچنین ثبت اطلاعات در قسمت affiliation در قسمت ناشر شامل «بخش، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور (Department, Faculty, University, City & Country)» اجباری است.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی: نمره پذیرش در مجله ادب عربی  70 از 100 است.
 

                    

      

                     

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 35، اسفند 1401، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

تحلیل محتوایی شاخصه های پیکارسک در سه گانه محمد شکری

صفحه 1-22

10.22059/jalit.2022.332414.612461

بهروز سالمی مغانلو؛ حسین میرزایی نیا؛ حسین شمس آبادی؛ عباس گنجعلی


بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال گرای باختینی در رمان لعبة النسیان

صفحه 85-105

10.22059/jalit.2022.340342.612524

راضیه صدری خانلو؛ شهریار نیازی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


ابر واژگان