ادب عربی

مجله سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شماره استاندارد بین المللی: 9238- 2251

ناشر: دانشگاه تهران


نوع اعتبار: علمی                                                               توالی انتشار: فصلنامه

رتبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: A 82                 زبان نشریه: فارسی و عربی

نوع داوری: دو سر ناشناس                                                 میانگین زمان داوری: 34 روز

درصد پذیرش:  11 %                                                          نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)        

نوع انتشار: الکترونیکی                                                      هزینه انتشار: دارد 


نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی: نمره پذیرش در مجله ادب عربی  70 از 100 است.
 

                    

      

                     

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-187 

4. المرأة الجاهلیة والحروب القبلیة

صفحه 47-68

10.22059/jalit.2020.211947.611507

مصطفی شیروی خوزانی؛ مهدی ناصری؛ توفیق باوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه ویراستار انگلیسی مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251 -9238
شاپا الکترونیکی
2676-4105

بانک ها و نمایه نامه ها