اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1295
تعداد پذیرش 146
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 902
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 582

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 327
تعداد مشاهده مقاله 627063
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 338590
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 141 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 707 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 11 %