اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1478
تعداد پذیرش 172
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1028
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 676

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 375
تعداد مشاهده مقاله 689833
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 373568
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 648 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 12 %