اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1554
تعداد پذیرش 179
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1090
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 703

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 370
تعداد مشاهده مقاله 710798
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 387832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 653 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 133 روز
درصد پذیرش 12 %