اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1366
تعداد پذیرش 165
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 946
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 611

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 358
تعداد مشاهده مقاله 653813
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 352804
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 653 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 133 روز
درصد پذیرش 12 %