اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1446
تعداد پذیرش 179
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1008
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 660

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 372
تعداد مشاهده مقاله 674066
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 364640
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 617 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 12 %