اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1528
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1071
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 694

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 374
تعداد مشاهده مقاله 702487
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 381711
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 658 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 136 روز
درصد پذیرش 11 %