آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1710
تعداد پذیرش 226
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1199
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 762

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 423
تعداد مشاهده مقاله 768621
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 418586
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 546 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 97 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
درصد پذیرش 13 %