اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1403
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 974
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 633

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 369
تعداد مشاهده مقاله 662805
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 358265
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 627 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 12 %