اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1591
تعداد پذیرش 202
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1120
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 720

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 393
تعداد مشاهده مقاله 724736
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 394917
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 594 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 102 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز
درصد پذیرش 13 %