آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1808
تعداد پذیرش 253
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1269
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 793

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 451
تعداد مشاهده مقاله 810918
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 459148
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 498 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
درصد پذیرش 14 %