اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1645
تعداد پذیرش 220
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1157
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 743

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 408
تعداد مشاهده مقاله 751677
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 405607
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 129 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 558 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 100 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 146 روز
درصد پذیرش 13 %