اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1349
تعداد پذیرش 154
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 935
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 605

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 347
تعداد مشاهده مقاله 645213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 348458
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 680 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 838 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 133 روز
درصد پذیرش 11 %