شرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ ادب عربی

 1. نحوۀ نگارش مقالات
 • زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این­رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان فارسی و عربی می­باشد.
 • این مجله صرفاً مقالات داده‌محور و پژوهشی در حوزه‌های زبان و ادبیات عربی را منتشر می‌کند و مقالات علمی- مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.
 • مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه‌پردازی، نقد علمی، ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.
 • هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.
 • این مجله از پذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است.
 • مقالات مستخرج از پایان‌نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و پذیرش مجله نمی­باشد.
 • مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم‌زمان برای نشریۀ دیگری ارسال نشده باشد.
 • مقاله باید بین 7000 تا 7500 کلمه باشد.
 • رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه‌گذاری در نگارش مقاله الزامی است.
 • آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند: ﴿﴾
 • آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ مثال: ﴿تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العــالَمین﴾ (اعراف/54)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ جهانیان است.
 1. ساختار و اجزاء مقالات

مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 • عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
 • نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست ­الکترونیک و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و ثبت مقاله در سامانه به هیچ­وجه قابل تغییر نمی­باشد.
 • چکیده: باید در 150 تا 250 کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته­ایم، چگونه گفته­­ایم و چه یافته­­ایم.
 • واژه­های کلیدی: حداکثر تا شش واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می­کنند و کار جست‌وجوی الکترونیکی را آسان می­سازند. در مقابل عنوان «واژه­های کلیدی»، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه‌های کلیدی مورد نظر با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.
 • صفحات بعدی: به ترتیب شاملِ مقدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجه­­گیری، پی­نوشت­ها و فهرست منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:
 • مقدّمه: مقدّمه، بستری است جهت آماده‌شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی. در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می­شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدف­های پژوهش در مقدمۀ مقـاله مد نظر قرار گـیرد. در نوشـتن مـقدمه، تقسـیم­بندی و شماره­گذاری به‌ترتیب زیر ضروری است:

عنوان مقدمه با شماره­گذاری (بدین صورت: 1. مقدمه) به همراه توضیحات آورده شود.

1-1.پیشینۀ پژوهش (همراه با توضیحات)

در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می­شود و در ادامه پیشینه­ های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور می­گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می­گیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده می ­شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی- انتقادی است که در آنها پیشینه ­ها صرف­ نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت­های رویکردی گروه­بندی می­شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می­شود.

1-2. ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با توضیحات)

 • بدنۀ مقاله:شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال­هاست. این بخش با شمارۀ 2 شروع می­ شود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شماره­گذاری می­شود. عناوین فرعی به‌صورت 2-1، 2-2، 2-3 و...تنظیم شود. (شماره­گذاری­ها باید از راست به چپ باشد).
 • نتیجه­گیری: شامل ذکر فشردۀ یافته­های مقاله است و باید به­گونه­ای سامان یابد که خواننده پاسخ پرسش­های پژوهش را به‌صورت علمی و مستدل در آن بیابد.
 • پی­نوشت­: توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی‌نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود.
 • برابر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی، با فونت تایمز نیورومن 10 درون پرانتز در مقابلشان قید شود.
 • فهرست منابع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط   APA به شرح زیر تنظیم شوند:

- کتاب­ها

- نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصحّح، نوبت چاپ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.

- جوادی آملی، عبداللّه (1382)، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، تنظیم و تدوینِ حمید پارسانیا، قم، اسرا.

 

کتاب­هایی که دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصحّح، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

کتاب­ هایی که بیش از دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا مصحّح، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

ارجاع به کتاب­ های یک نویسنده در یک سال؛ مانند مثال زیر:

- ضیف، شوقی (1997الف)، الفن و مذاهبة فی الشعر العربی، القاهرة، دار المعارف.

- ضیف، شوقی (1997ب)، الفن و مذاهبة فی الشعر العربی، القاهرة، دار المعارف.

کتاب­ هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیست، بر اساس نام کتاب مرتب شوند:

- هزارویک شب (الف لیله و لیله) (1390)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی­پور، تهران، نیلوفر.

مقاله ­ها

- نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)، «عنوان مقاله»، نام مجلّه (ایتالیک شود)، شمارۀ دوره، شماره، صفحه.

مقاله­ هایی که بیش از دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)، «عنوان مقاله»، نام مجلّه (ایتالیک شود)، شمارۀ دوره، شماره، صفحه.

مقالۀ مجموعه مقالات

- اطّلاعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجموعۀ مقالات، نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:

- فدوی، طیبه (1394)، «اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل»، در مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، 27-42، کردستان، دانشگاه کردستان.

مقالۀ دانشنامه

- اطّلاعات نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان دانشنامه، نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

- حریری، نجلا (1380)، «ربط»، در دایرۀالمعارف کتابداری و اطّلاع‌رسانی، ویراستۀ عبّاس حرّی، ج 1، 870-874.

سایت­ های اینترنتی

اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین تاریخ و زمان)، «عنوان موضوع داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

پایان ­نامه­ ها و رساله­ ها

اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، «عنوان پایان­نامه یا رساله»، نام دانشگاه یا مؤسسه.

 1. راهنمای کلی نگارش
 • مقالـه­ بایـد در 20 صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای صفحـه 4.5، پایـین صـفحه 3.5 و حاشیـۀ چپ و راست 5/4 سانتی­متر) و با استـفاده از برنامــۀ Word 2013 و بالاتـر و قلـم13 IRLotus برای متن، و 11  IRLotus برای چکیده و منابع و ارجاعات درون‌متنی تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف­ها، 5/0 سانتی­متر باشد و متن­های عربی به­کار رفته در مقالات فارسی با فونت Traditional Arabic 11 نوشته شوند.
 • مقالات عربی با قلم Traditional Arabic 13 و چکیدۀ  انگلیسی با قلم Times New Roman11   تایپ شود.
 • ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده­ شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.
 • ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ «همان» استفاده شود: (همان: 50).
 • نقل‌قول‌های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی «» قرار داده شوند و نقل قول­های بیش از چهل واژه، به‌صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی‌متر از دو طرف و با قلم شمارۀ 11 درج شود. این‌گونه نقل قول‌ها که جدای از متن و به‌صورت مستقل نوشته می‌شوند، نیازی به گیومه ندارند.
 • نقل قول خلاصه یا استنباط­‌شده، بدین‌گونه نوشته شود: (نک: کریمی،1382: 45-50).
 • عددنویسی فصول و بخش­ها، از راست به چپ نوشته شود.
 • جدول­ها، نمودارها و عکس­ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.
 • از گیومۀ فارسی«» استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی"".
 • کاما، نقطه، دونقطه، نقطه‌ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک Space از کلمات بعدی فاصله داشته باشد.
 • کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، سال: صفحه) آورده شوند.
 • برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت «ۀ» (شیفت+G) استفاده شود: خانۀ من به جای خانه­ی من / نامۀ او به جای نامه­­ی او / زندگی­نامۀ خودنوشت به جای زندگی­نامه­ی خودنوشت و...
 • در موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می­شود، علامت تشدید گذاشته­ شود؛ مثال: علی، عِلّی/ مبین، مبیّن.
 • «نیم‌فاصله» (کنترل+شیفت+2) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: «می‌رود» به جای «می رود»، افعال مرکب مانند «به‌کاربردن» به جای «به‌ کار بردن» و کلمات مرکّب مانند «باستان‌شناسی» به جای «باستان شناسی» و...

- در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مثال:

 • قائمی‌نیا، علیرضا (1390)، معنی‌شناسی شـناختی قـرآن، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشۀ اسلامی.
 • Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and Thought Research Institute, [In Persian.[
 • شریفی، لیلا (1388)، «رویکردی شـناختی بـه یـک فعـل چنـدمعنایی فارسـی»، تـازه‌هـای علوم شناختی، سال یازدهم، ش 4، 1-11.
 • Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian.[
 • أزهری، محمد بن أحمد (1421)، تهذیب اللغة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
 • Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic.[
 1. یادآوری مهم
 • مقاله از طریق ثبت نام در سامانۀ مجله: ut.ac.ir ارسال شود.
 • رسم­الخطّ مورد قبول نشریّه و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوه­نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
 • چنانچه مقاله­ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج می­شود.
 • حقّ انتشار هر مقاله، پس ­از پذیرش­ محفوظ­ است­ و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهّد می‌شوند تا مشخّص‌شدن وضعیّت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است.

 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیئت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

 1. هزینه چاپ مقاله در مجله ادب عربی

مجلۀ ادب عربی برای بررسی اولیه، مبلغ 1.500.000 ریال به‌عنوان هزینۀ داوری و در صورت پذیرش مقاله، مبلغ،4500000 ریال به‌عنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد. به‌همین‌منظور، لازم است پس از اعلام دفتر نشریّه، مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین موجود در سامانه پرداخت شود.   به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵   (شبا: IR830100004001070103006825) و شناسه واریز 314070174140107000000002002202به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.