نویسنده = �������� �������������� ����������������
بررسی و تحلیل نظریه های عقاد درباره اشعار ابن رومی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-60

10.22059/jalit.2015.56608

ابوالحسن امین مقدّسی؛ سیمین غلامی