نویسنده = عبّاسی، حبیب‌الله
تعداد مقالات: 1
1. گذار محمود تیمور از سنّت به تجدّد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-154

10.22059/jalit.2014.50288

حبیب‌الله عبّاسی؛ شهره معرفت