نویسنده = پورآذر، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زبان شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22059/jalit.2018.220431.611587

محمدنبی احمدی؛ مهدی پورآذر