بازتاب باورهای عامیانه در دیوان متنبی
بازتاب باورهای عامیانه در دیوان متنبی

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.233517.611721

چکیده
  باورها یکی از مهم‌ترین عناصر تصویرسازی و مضمون‌آفرینی‌های شاعرانه است. ادبیات عامه چون آیینه‌ای است که از رهگذر ضرب المثل‌ها، قصه‌ها، اساطیر، ترانه‌ها و آداب و رسوم آن می‌توان ویژگی‌های روحی یک ...  بیشتر