نویسنده = دادخواه تهرانی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب باورهای عامیانه در دیوان متنبی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-58

10.22059/jalit.2019.233517.611721

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی