نقدتخیلی معلقه طرفة بن العبد براساس نظریۀ گاستون باشلار
نقدتخیلی معلقه طرفة بن العبد براساس نظریۀ گاستون باشلار

صغری فلاحتی؛ زهرا ایزدی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 19-39

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.353014.612628

چکیده
  نقد تخیّلی شیوه‌ای نوین و متفاوت در نقدادبی محسوب می‌شود که از قابلیّت بالایی در تشخیص جوهرۀ تخیل شعراء  و نویسندگان برخوردار است و گاستون باشلار فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی آن را پایه‌گذاری کرده‌ ...  بیشتر