نویسنده = طالبی قره قشلاقی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. مستویات تحلیل الخطاب فی ضوء نظریة الاتصال (دراسة فی قصیدة "ارحل وعارک فی یدیک" لفاروق جویدة)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.317383.612342

جمال طالبی قره قشلاقی؛ مریم قواسمیة