نویسنده = ������������ ����������
بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون برپایۀ نظریۀ گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jalit.2023.347980.612584

محدثه مزوری؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی