بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمانهای«عزاداران بَیَل» غلامحسین ساعدی و «شبهای هزار شب» نجیب محفوظ
بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمانهای«عزاداران بَیَل» غلامحسین ساعدی و «شبهای هزار شب» نجیب محفوظ

رضا ناظمیان؛ علی گنجیان خناری؛ داوود اسپرهم؛ یُسرا شادمان

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 157-178

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.54204

چکیده
  «رئالیسم جادویی» از شیوه‌های جدید داستان‌نویسی است که در آن نویسنده از شاخصه‌هایی همچون «سحر و جادو» و «وهم و خیال» در بستر «واقعیت»، چنان ماهرانه استفاده می‌کند که شخصیت‌ها ...  بیشتر