بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون برپایۀ نظریۀ گریماس
بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون برپایۀ نظریۀ گریماس

محدثه مزوری؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.347980.612584

چکیده
  روایت‌شناسی، یکی از شاخه‌های نقد ادبی است که به بررسی روایت‌های داستانی می‌پردازد. ولادیمیر پراپ، با نوشتن کتاب ریخت‌شناسی قصه‌های پریان راهی در روایت‌شناسی آغاز کرد که ساختارگرایانی چون گریماس ...  بیشتر