بررسی دیدگاه روایی در رمان «یا مریم» اثر سنان انطون بر مبنای الگوی آسپنسکی و فاولر
بررسی دیدگاه روایی در رمان «یا مریم» اثر سنان انطون بر مبنای الگوی آسپنسکی و فاولر

علی صیادانی؛ پرویز احمدزاده هوج؛ سپیده باقری اوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.355945.612661

چکیده
  دیدگاه روایی به معنای چشم‌اندازی است که داستان از طریق آن روایت می‌شود و از موضوعات مهمی است که در تحلیل متون داستانی و روایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین و نخستین رویکردهای تحلیلی در این ...  بیشتر