بررسی رمان موسوم مهاجرت به شمال اثر طیب صالح بر اساس نظریه الگوی ارتباطی یاکوبسن
بررسی رمان موسوم مهاجرت به شمال اثر طیب صالح بر اساس نظریه الگوی ارتباطی یاکوبسن

صغری فلاحتی؛ آرزو چالسری؛ جلیل حاجی پور طالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22059/jalit.2024.376112.612823

چکیده
  از جمله رمان‌های مشهور معاصر جهان عرب، رمان موسم مهاجرت به شمال اثر طیب صالح نویسندۀ سودانی است که به توصیف‌ استعمار انگلیس و جامعه خود پرداخته است؛ لذا پرداختن به این اثر از منظر برررسی اهداف ارتباطی ...  بیشتر