کلیدواژه‌ها = انواع اقتباس
تعداد مقالات: 1
1. آرایه‌های قرآنی در شعر ابوالعتاهیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-24

جهانگیر امیری؛ شهریار همتی