نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

2 دانش آموخته دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی

چکیده

امام سجاد(ع) در شرایط سخت پس از رخداد عاشورا، مسؤولیت خود را بیشتر از طریق کلام و سخن که بخش اعظم آن در قالب ادعیه و کلمات قصار و کمی در اشعار برجای مانده از آن حضرت تجلّی یافته، به انجام رسانیده است. کلام وی در عین حال که رابطه عاشقانه انسان با خدا را به زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیده، حاوی موضوعات گوناگون و متنوّع در رابطه با جنبه های مختلف هدایت انسان است. اشعار منسوب به آن حضرت نیز بسان دعاهای صحیفه سجادیه، دربردارنده نکات ارزشمند و ضروری در هدایت بشر به سوی کمال است که این مقاله سعی نموده با واکاوی اشعار منسوب به امام سجاد (ع)، مفاهیم انسان شناسی را از لابلای دیگر مضامین استخراج و همراه با شواهدی از کلام امام در صحیفه عرضه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The common contents of anthropology in sahife sajjadieh and the poems related to imam sajjad

نویسندگان [English]

  • Reza Afkhmi Aghda 1
  • Mahboobe zare mehrjerdi 2
  • Vesal Maymandi 1

1

2

چکیده [English]

Islam has presented principles and foundations for the man’s guidance and perfection, and the prophet (p.b.u.H) tried very hard to promote and develop these principles in his time. After the holy prophet (p.b.u.H) passed away, each of the Imams (p.b.u.H) under the dominated circumstances of his era, followed the practice of the prophet (p.b.u.H) and tried to develop and use the Islamic programs and orders.
Imam Sajjads (p.b.u.H) has also played an important role in his duty of leadership and Imamah under the circumstances of his age and due to the impossibility of jihad combat and debate in that part of the history, he has performed his responsibility  through speech and words expressed in praying forms.
The Imam’s words not only contain deep notions and concepts, but also arranged by the beauty of decorum and art. The fluent and eloquent speech of Imam sajjad (p.b.u.H) in Sahife sajjadieh is the best manifestation of this claim. In addition to portraying lovely relationship between human and Allah in the most beautiful shape, his words contain different and various mystic, social, ethic and psychological themes.
In addition to sahife sajjadieh, there are poems releated to Imam sajjad in which the anthropology notions to be studied in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sajjad
  • sahife sajjadieh
  • Anthropology
  • Poem
  • Virtues
  • rascalitys