نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

آیات 224-226 سورة شعراء به شاعرانی پرداخته که پیروی گمراهان از آنان، سرگردانی در هر کوی و برزن و سخن بدون عمل را از ویژگی­های آنان برشمرده است. این آیات شریفه برای برخی، این شبهه را به وجود آورده است که در قرآن شاعران نکوهش شده­اند و با شعر و شاعری مخالفت شده است. این پژوهش، به بررسی و نقد این شبهه و پاسخ به این سؤال می­پردازد که نظر صحیح قرآن در مورد شاعران چیست؟ توجه به تخصیص آیة پایانی سورة شعراء، فضای سیاه شعر در زمان نزول، شعر به عنوان گونه­ای از کلام، بزرگداشت شاعران در احادیث پیامبر (ص) و امامان معصوم علیهم­السلام و همچنین بدست دادن تفسیر صحیح از آیات مورد بحث، مؤلفه­هایی هستند که نگارندگان به منظور روشن شدن بحث به آنها پرداخته­اند.
حاصل کلام اینکه قرآن نه تنها شاعران را به صورت موجبة کلیه نکوهش نمی­کند، بلکه رسالت­های مهمی نیز برای آنها قرار داده که از جملة آنها سرودن اشعار با درون­مایه­های توحیدی، موعظه و دعوت مردم به حق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The attitude of revelation toward poets, based on the Poets Chapter of Quran

نویسندگان [English]

  • Hasan Rezaie 1
  • Ali Tamassoki Bidgoli 2

چکیده [English]

The 224 to 226 verses of the Poets Chapter discuss those poets who are described as being followed by astray people, rambling here and there, and talking without doing. These holy verses have caused some people to dubiously think that Quran criticizes the poets and is against poetry. The present study aims to examinatie and answer this dubiousness, and wants to provide the true attitude of Quran toward poets. In order to shed a light on the problem at hand, the present writer has discussed different points, which includes how the last verse of the Poets Chapter is allotted, the dark milieu of the poetry at the time these verses were revealed, poetry as a kind of speech, the respect toward poets in the Holy Prophet and infallible Imams’ narrations, and suggestion of the true exegesis of the aforementioned verses.
In brief, not only Quran does not criticize the poets in a universal affirmative way, but also it enumerates important divine mission for them, mainly composing poems with themes regarding theism, sermons, and invitation of people to the right path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poet
  • Poetry
  • the Poets Chapter
  • revelation time
  • Narrations
  • exegesis