نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

3 دانشجوی دوره دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی

چکیده

مقایسۀ آثار سهراب سپهری، شاعر معاصر ایران و جبران خلیل جبران، شاعر و نویسندۀ معاصر عرب، در حوز‌ۀ ادبیّات تطبیقی مکتب آمریکا می‌گنجد، زیرا میان سپهری و جبران تأثیر و تأثّری نبوده است.                            
یکی از وجوه مشترک میان نوشته‌های این دو هنرمند، طبیعت‌گرایی است که در آثارشان به مثابۀ آرمان‌شهر قرار گرفته است. این دو ادیب در این آرمان­شهر برای رسیدن به ملکوت، وحدت و دوری از شهر آراسته به ظواهر صنعتی، در تکاپو هستند. در این میان، سپهری به طبیعت نزدیک­تر است و پیوسته زبان به ثنای پدیده‌های نیک و بد طبیعت می‌گشاید و در اندیشۀ خود دیدگاهی متضاد نسبت به طبیعت ندارد و سرانجام در آرمان شهر خود به آرامش روحی می­رسد، با وجود این به اسرار عناصر طبیعت دست نمی‌یازد. امّا جبران علی­رغم طبیعت­ستایی‌اش، گاهی در ظاهر، به ذمّ پدیده‌های طبیعت می‌پردازد و با مکاشفۀ اسرار طبیعت، خود را نسبت به محقّق ساختن آرمان شهر دردل طبیعت عاجز می‌بیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of Naturalism in the thoughts of Sohrab Sepehri and jibran Khalil Jibran

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla ebrahimi 1
  • Khadijeh Rashidi 2
  • Bibi Rahil San Sebli 3

چکیده [English]

Comparing the works of Sohrab Sepehri, Iranian contemporary poet and Jibran Khalil Jibran, Arabian contemporary author fits the comparative literature in the American school though no such effects have been observed to exist between these two literary Characters.
One of the commonalities between these two literary figures is naturalism which has been considered as the utopia in their works. The two literary in this utopia, they strive to reach heaven and unity and get away from the city decorated with industrial ornamentations, in which Sepehri is closer to nature and is always praising good or bad natural phenomena and has no negative views about nature and finally reaches spiritual comfort; despite that, he does not touch upon the secrets of the elements of nature. In contrast, Jibran sometimes complains about the nature despite his apparent love for nature and by discovering the secrets of nature, he finds himself incapable of realizing his ambition for building a utopia at the heart of nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • Jibran Khalil Jibran
  • Comparative literature
  • American School