نویسنده = اسماعیل‌زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدایح نبوی دورۀ معاصر با دورۀ انحطاط

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-51

عدنان طهماسبی؛ حسن اسماعیل¬زاده