نویسنده = گرجامی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-50

غلامعباس رضایی هفتادُر؛ جواد گرجامی