نویسنده = ‌موسوی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مضامین مشترک‌ در گلستان ‌سعدی ‌و امثال ‌و حکم ‌عربی‌

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 201-224

مصطفی ‌موسوی؛ حمیده‌ نوح ‌پیشه‌؛ لیلا سید قاسم‌