نویسنده = گنجیان خناری، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمانهای«عزاداران بَیَل» غلامحسین ساعدی و «شبهای هزار شب» نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-178

10.22059/jalit.2015.54204

رضا ناظمیان؛ علی گنجیان خناری؛ داوود اسپرهم؛ یُسرا شادمان


2. تضاد طبقاتی و پیامدهای آن در مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-28

10.22059/jalit.2012.29681

علی گنجیان خناری؛ سمیه سادات طباطبائی