نویسنده = بهرامن، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-131

10.22059/jalit.2017.35613.611014

فروغ بهرامن؛ فیروز حریرچی؛ محمود شکیب