نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی
نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

فروغ بهرامن؛ فیروز حریرچی؛ محمود شکیب

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22059/jalit.2017.35613.611014

چکیده
  نوستالژی یا احساس غربت در اصطلاح به معنای حس دلتنگی و حسرت به گذشته‌ای است که فرد آن را در زمان حاضر از دست داده است. ابوفراس حمدانی از شاعران عرب سدة چهارم هجری، به دلیل شرایط ویژه‌ای که در دوران حیات ...  بیشتر