نویسنده = �������� ���������������� ������������
مضامین مشترک انسان شناسی در صحیفه سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد (ع)

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 19-36

10.22059/jalit.2013.35584

رضا افخمی عقدا؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ وصال میمندی