نویسنده = عمرانی پور، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 147-170

10.22059/jalit.2013.35590

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر