عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»
عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22059/jalit.2013.35590

چکیده
  عبدالسمیع بن محمدعلی یزدی از عالمان، فقیهان و شاعران قرن سیزدهم قمری است که همانند شمار کثیری از ایرانیان خدمات ارزنده­ای به زبان و ادبیات عربی ارائه نموده است. تاکنون جز در چند کتاب تراجم، نامی از ...  بیشتر