نویسنده = ������������ �������� ����������
عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 147-170

10.22059/jalit.2013.35590

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر