نویسنده = آل بویه لنگرودی، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22059/jalit.2016.60168

حشمت الله زارعی کفایت؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی