نویسنده = شهریار نیازی
تعداد مقالات: 1
1. خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-86

کمال باغجری؛ شهریار نیازی