نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������
بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 249-260

10.22059/jalit.2017.124252.611320

حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر