نویسنده = حسینی، سید پیمان
تعداد مقالات: 1
1. دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

10.22059/jalit.2017.112421.611182

ابوالحسن امین مقدسی؛ سید پیمان حسینی