نویسنده = ������������ �������� ������
سبک‌شناسی سروده های محمود درویش

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 133-156

10.22059/jalit.2015.54203

حسن رحمانى راد؛ مرضیه آباد؛ میثم ایمانیان بیدگلی