نویسنده = یداللهی فارسانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالرحمن منیف

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 59-79

10.22059/jalit.2019.257558.611904

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی فارسانی؛ یدالله زرگر