نویسنده = رضایی هفتادر، غلامعباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استر‏آبادی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 197-224

10.22059/jalit.2015.56695

امیر محمود کاشفی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریمی