نویسنده = ایمانیان بیدگلی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌شناسی سروده های محمود درویش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-156

10.22059/jalit.2015.54203

حسن رحمانى راد؛ مرضیه آباد؛ میثم ایمانیان بیدگلی