نویسنده = میر قادری، سید فضل الله
تعداد مقالات: 1
1. بوطیقای روایت در چکامة «سمفونی کولی» اثر عبدالوهاب بیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.307925.612254

داود نجاتی؛ سید فضل الله میر قادری