نویسنده = ������ ������������ ������ ������ ��������
بوطیقای روایت در چکامه «سمفونی کولی» اثر عبدالوهاب بیاتی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-42

10.22059/jalit.2020.307925.612254

داود نجاتی؛ سید فضل الله میر قادری