نویسنده = مصطفوی نیا، سید محمدرضی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 229-274

10.22059/jalit.2015.56703

سید محمدرضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ سیامک ظفری زاده