نویسنده = بهروزی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-121

10.22059/jalit.2019.240456.611772

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری