نویسنده = شجاع پوریان، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زیباشناختی وصف طاق بستان در شعر ناصح‌الدّین الأرّجانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-206

10.22059/jalit.2019.242175.611789

ولی الله شجاع پوریان؛ سهاد جادری؛ راضیه یزدانی پور